Olympus
FRIEND REQUESTS
Find Friends Settings
Check all your Events
Chat / Messages
Mark all as read Settings
 • author
  Diana Jameson Hi James! It’s Diana, I just wanted to let you know that we have to reschedule...
 • author
  Jake Parker Great, I’ll see you tomorrow!.
 • author
  Elaine Dreyfuss We’ll have to check that at the office and see if the client is on board with...
 • author author author author
  You, Faye, Ed & Jet +3 Ed: Yeah! Seems fine by me!
View All Messages
Notifications
Mark all as read Settings
View All Notifications

Yazar Kafası Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Kişisel verilerin korunması, Yazar Kafası Platformu için önemli bir konudur. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte olup kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda, düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması PolitikasıYazar Kafası Platformun;
- Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
- Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Sahibi Kategorizasyonu),
- Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türleri,
- Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,
- Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
- Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
- Kişisel verileri saklama sürelerini,
- İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,
- İlgili Kişiler’in elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini,
- Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını açıklamaktadır.

a. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Doğuş Dijital, kişisel verileri, Yazar Kafası websitesi , mobil uygulamaları, mobil websitesi, akıllı TV uygulaması, cihaz/işletim sistemleri, matbuu form, İlgili Kişi’nin kendisi, üçüncü taraf yazılımlar, sözleşme, kartvizit, , sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, e-posta ve sair iletişim kanalları aracılığıyla, işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır. b. Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu

1. Üye


- Kimlik Bilgisi: Ad, soyad, doğum tarihi (yıl), cinsiyet
- İletişim Bilgisi: E-posta adresi
- Üye Bilgisi: Üyelik ID numarası
- Üye İşlem Bilgisi: Çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, takip ettiği içerikler, izlediği içerikler
- Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
- İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri
- Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler, DMP, IDFA, AdID, İlgili Kişi’nin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı e-posta mesajları
- İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları
- Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi
- Talep/Şikayet ve İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin faydalandığı hizmete ilişkin web sitesi, mobil uygulama,mobil websitesi, akıllı TV uygulaması, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

2. Kullanıcı


- İletişim Bilgisi: E-posta adresi
- Kullanıcı İşlem Bilgisi: Çağrı merkezi görüşme kayıtları,takip ettiği içerikler, izlediği içerikler
- Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
- Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık, DMP, IDFA, AdID
- İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları
- Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı,
- Talep/Şikayet ve İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili Kişin’in faydalandığı hizmete ilişkin web sitesi, mobil uygulama, mobil websitesi, akıllı TV uygulaması, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar.

3. Reklam Veren / Ajans Verisi


- Kimlik Bilgisi: Ad, soyad, ünvan
- Lokasyon Bilgisi: Adres
- İletişim Bilgisi: Cep telefonu, e-posta adresi, adres, sabit telefon Reklam Veren / Ajans işlem bilgisi

4. Tedarikçi ve Tedarikçi çalışanı


- Kimlik Bilgisi: Ad, soyad, unvan
- İletişim Bilgisi: Cep telefonu, e-posta adresi, adres, sabit telefon

5. İletişime geçen kişi verisi


- Kimlik Bilgisi: Ad, soyad
- Lokasyon Bilgisi: Ülke, şehir bilgisi
- İletişim Bilgisi: Cep telefonu, e-posta adresi, sabit telefon
- Hukuki İşlem / Risk Yönetimi Bilgisi : IP adresi,
- Müşteri işlem bilgisi : Cihaz/device bilgisi, browser bilgisi
arrow